نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران

بخش سوم - پروژه اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی چیست؟

دوشنبه ۷ دسامبر / ۱۶ آذر

بخش چهارم
بخش چهارمنسل جوان نظام آموزشی را چگونه زندگی می کند؟

دوشنبه ۳۰ نوامبر / ۹ آذر

بخش سوم
بخش سومپروژه اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی چگونه است؟

دوشنبه ۲۳ نوامبر / ۲ آذر

بخش دوم
بخش دوممعنای اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران چیست؟

دوشنبه ۱۶ نوامبر / ۲۵ آذر

بخش اول
بخش اول بازخوانی تاریخی رابطه آموزش و دین در ایران

 هر ماه مجموعه سخنرانی جدید، هر هفته ویدیو جدید!

برای دریافت آخرین به روزرسانی برنامه ها، در شبکه های اجتماعی و خبرنامه ما در بالای صفحه ثبت نام کنید 

فایل صوتی را در ساوندکلاود یا کانال تلگرام دانشگاه مردم دریافت کنید

در این مجموعه سخنرانی، دکتر پیوندی طی چهار درسگفتار کوتاه ابتدا نگاهی تاریخی به رابطه پر تنش آموزش و دین در سده اخیر دارد و سپس به روند اسلامی کردن نظام آموزشی پس از انقلاب بطور عام و آموزش عالی و علوم انسانی بطور خاص می پردازد. آنگاه در آخرین درسگفتار در پی نشان دادن کیستی انسان ایده ال نظام آموزشی ایران و نتایج عملی آن است.

آیا این تصویر برای شما آشناست؟ آیا خود شما یا یکی از اعضای خانواده شما فضای مشابه آموزشی را تجربه کرده اید؟ آموزش و تربیت در این فضا تا چه حد بر شکل گیری طرز تفکر شما موثر بوده و سبک زندگی کنونی تان را شکل داده است؟ این پرسشها و بسیاری از این دست را در سلسله درسگفتارهایی در زمینه رابطه آموزش و دین با دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و علوم تربیتی پی می گیریم.

  • سعید پیوندی
    سعید پیوندیاستاد جامعه شناسی و علوم تربیتی

    سعید پیوندی دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران، دکترای خود در جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی را در دانشگاه پاریس به پایان رسانید. او از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ پژوهشگر مرکز پژوهشهای دانشجویی و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱ دانشیار دانشگاه پاریس ۸ بود. وی از سال ۲۰۱۱ تا کنون استاد دانشگاه و مدیر مرکز تحقیقی لیزک (LISEC-Lorraine) در دانشگاه لورن فرانسه و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است. او همچنین مدیر آکادمیک انستیتو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) است. از وی ده کتاب پژوهشی (فردی وگروهی) در زمینه مسائل آموزشی فرانسه و ایران به زبان های فرانسه و انگلیسی به چاپ رسیده است. دو کتاب او درباره ایران با عناوین “دین و آموزش: شکست اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران” (۲۰۰۶) و “تبعیض و عدم مدارا در کتاب های درسی ایران” (۲۰۰۸) به چاپ رسیده اند. کتابی از پژوهش اخیر او بنام  “فراگیری در دانشگاه” (۲۰۱۵) به تازگی منتشر شده است.

    به دوستان خود بگویید!