جنبش‌های اجتماعی و کنشهای جمعی در ایران

بخش دوم
رابطه سازمان های سیاسی و اعتراض های مردمی چگونه است؟

دوشنبه ۸ فوریه / ۱۹ بهمن

جنبش های اجتماعی و انتخابات چگونه بر هم اثر می گذارند؟
جنبش های اجتماعی و انتخابات چگونه بر هم اثر می گذارند؟

دوشنبه ۱ فوریه / ۱۲ بهمن

شبکه های اجتماعی در بسیج سیاسی تسهیل کننده اند یا مانع؟
شبکه های اجتماعی در بسیج سیاسی تسهیل کننده اند یا مانع؟

دوشنبه ۲۵ ژانویه / ۵ بهمن

رابطه سازمان های سیاسی و اعتراض های مردمی چگونه است؟
رابطه سازمان های سیاسی و اعتراض های مردمی چگونه است؟

دوشنبه ۱۸ ژانویه / ۲۸ دی

جنبشهای اجتماعی را چگونه تحلیل کنیم؟
جنبشهای اجتماعی را چگونه تحلیل کنیم؟

 هر ماه مجموعه سخنرانی جدید، هر هفته ویدیو جدید!

برای دریافت آخرین به روزرسانی برنامه ها، در شبکه های اجتماعی و خبرنامه ما در بالای صفحه ثبت نام کنید 

فایل صوتی را در کانال تلگرام دانشگاه مردم دریافت کنید

علی هنری در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با مرور چارچوب تحلیلی ای که پدیده های اجتماعی را در ارتباط با کنش ها و فرهنگ افراد و سازمان ها (در سطوح خرد و میانی) می بیند، به توضیح برخی مباحث مهم حوزه جنبش های اجتماعی در ایران می پردازد. ابتدا رابطه جنبش های اجتماعی و احزاب و چگونگی بسیج سیاسی بحث و از این رهگذر نقش و جایگاه شبکه های اجتماعی در مشارکت سیاسی بررسی می شود. بدنبال آن تاثیر متقابل جنبش های اجتماعی و انتخابات با مرور تحولات پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین و با نگاهی به انتخابات مجلس پیش رو تبیین می شود.

آیا این تصویر برای شما آشناست؟ شاید شما یکی از افراد در این تصویر یا یکی از مشارکت کننده ها در کنش های جمعی تاثیرگذار سیاسی اجتماعی دهه های اخیر ایران باشید. چه سهمی از پدیدآمدن این تصویر یا اعتراضاتِ سیاسیِ مشابه متعلق به مردم و مشارکت کنندگان است، چه سهمی به احزاب تعلق دارد؟ نقش شبکه های اجتماعی در این میان چیست؟ تسهیل کننده اند یا مانع؟ چه ارتباطی بین انتخابات و اعتراضات خیابانی است؟ آیا این دو، راه های جداگانه برای تاثیرگذاری سیاسی هستند؟ این پرسشها را در سلسله درسگفتارهایی با علی هنری، پژوهشگر جنبشهای اجتماعی پی می گیریم.

  • علی هنری
    علی هنریپژوهشگر

    علی هنری پژوهشگر گروه پژوهشی تضادها و تغییرات اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد آمستردام است. هنری دانش آموخته جامعه شناسی از دانشگاه خرونینگن هلند است و در حال حاضر در حال به پایان رساندن پژوهش دکترای خود در بررسی رابطه سرکوب و مشارکت سیاسی با تمرکز بر جنبش های اجتماعی در ایران در فاصله انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ است. از دیگر حوزه های تمرکز او بررسی نقش شبکه های اجتماعی بویژه در مشارکت سیاسی شهروندان است. وی از سال ۲۰۱۴ مدرس تحلیل شبکه های اجتماعی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد آمستردام است. از او چندین مقاله با رویکرد جامعه شناسی در حوزه های جنبش های اجتماعی و مشارکت سیاسی در نشریات ایران به چاپ رسیده است.

    به دوستان خود بگویید!